Specjalnie dla naszych gości udostępniliśmy możliwość skorzystania z Internetu. W tym celu należy posiadać komputer, laptop lub smartfon z kartą sieciową w standardzie IEEE 802.11b lub IEEE 802.11g. Konfiguracja urządzeń przebiega automatycznie a transfer do i z Internetu monitorowany jest przez bramkę dostępową. Warunkiem korzystania z Usługi jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz zalogowanie się do sieci przy użyciu otrzymanych w ośrodku nazwy użytkownika i hasła dostępowego. Jeżeli mimo to występują problemy z połączeniem, spróbuj usunąć istniejącą konfigurację i ponowić próbę. Ponadto jeżeli Użytkownik nie akceptuje warunków Regulaminu winien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi.

Zastrzegamy sobie również możliwość całkowitego zablokowania dostępu do sieci HotSpot oraz Internetu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Przypominamy również, iż samodzielne zabezpieczanie wszystkich połączeń jest dobrym sposobem bycia bezpiecznym i świadomym użytkownikiem Internetu. Oto kilka wskazówek jak to osiągnąć.

  1. Unikać przesyłania ważnych danych
  2. Nie logować się do swojego banku internetowego
  3. Korzystać z poczty w serwisach, które przesyłają dane w formie szyfrowanej - ich adres rozpoczyna się od https, oraz sprawdzać poprawność certyfikatu na stronie przed pierwszym logowaniem
  4. Jeśli jesteśmy zmuszeni przesłać ważne dane warto skorzystać z szyfrowanych kanałów VPN, ale nie należy używać darmowych kont VPN, gdyż jak się okazuje są one wykorzystywane przez przestępców do infekowania komputerów użytkowników.
  5. Pamiętać o tym, aby wprowadzone ustawienia bezpieczeństwa aktywować jeszcze przed połączeniem z nieznaną siecią WiFi

Należy też odpowiednio przygotować się do korzystania z hotspotów:

  • Zaktualizować swój system operacyjny i przeglądarkę w bezpiecznej sieci, np. w domu
  • Skonfigurować system operacyjny tak, aby ograniczyć nieuprawniony dostęp do ważnych informacji zgromadzonych na twardym dysku
  • Zainstalować osobisty firewall
  • Zainstalować program antywirusowy, najlepiej taki, który potrafi automatycznie zwiększyć restrykcyjność swoich ustawień przy próbie dostępu z zewnątrz systemu

Jednak przede wszystkim nie należy zapominać o zdrowym rozsądku.

Wszystkie ośrodki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Back to top