Przypominamy również, iż samodzielne zabezpieczanie wszystkich połączeń jest dobrym sposobem bycia bezpiecznym i świadomym użytkownikiem Internetu.
Oto kilka wskazówek jak to osiągnąć.

  1. Unikać przesyłania ważnych danych
  2. Nie logować się do swojego banku internetowego
  3. Korzystać z poczty w serwisach, które przesyłają dane w formie szyfrowanej - ich adres rozpoczyna się od https, oraz sprawdzać poprawność certyfikatu na stronie przed pierwszym logowaniem
  4. Jeśli jesteśmy zmuszeni przesłać ważne dane warto skorzystać z szyfrowanych kanałów VPN, ale nie należy używać darmowych kont VPN, gdyż jak się okazuje są one wykorzystywane przez przestępców do infekowania komputerów użytkowników.
  5. Pamiętać o tym, aby wprowadzone ustawienia bezpieczeństwa aktywować jeszcze przed połączeniem z nieznaną siecią WiFi

Należy też odpowiednio przygotować się do korzystania z hotspotów:

Jednak przede wszystkim nie należy zapominać o zdrowym rozsądku.