Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.orlegniazdo.eu.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.
Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Werszner, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 262 97 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Dawid Gołębski , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 262 97 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Szpital zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Budynek "ORLE GNIAZDO";
w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Nad Zalew.
 • W pobliżu znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • Najbliższa stacja PKP/PKS znajduje się w miejscowości Nowy Targ, oddalonej od miejscowości w której znajduje się budynek o 30 km.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 320 cm oraz pochylnia o nachyleniu 8% dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 125 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 5 cm.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz główny.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 187 cm i wysokości stopnia 16 cm.
 • Na schodach znajdują się kontrasty, a pochwyty są umieszczone na wysokości
  81 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna , funkcjonuje również system dźwiękowego oraz świetlnego powiadomienia alarmowego.
 • W budynku przebywa osoba, która udziela pomocy osobom potrzebującym.

Budynek "GAŹDZINA OLEŃKA"
w Sromowcach Wyżnych, ul. Olgi Małkowskiej 19

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Olgi Małkowskiej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Przy budynku nie znajduje się parking.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 274 cm. Nie ma jednak pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 171 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 3 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 123 cm i wysokości stopnia 17 cm.
 • Na schodach znajdują się kontrasty a pochwyty umieszczone są na wysokości
  97 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna, funkcjonuje również system dźwiękowego oraz świetlnego powiadomienia alarmowego.

Budynek "CISOWY DWOREK"
w Sromowcach Wyżnych

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Olgi Małkowskiej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 103 cm, nie ma natomiast pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 97 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 8 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 98 cm i wysokości stopnia 16,5 cm.
 • Pochwyty umieszczone są na wysokości 94 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna , funkcjonuje również system świetlnego powiadomienia alarmowego.

Budynek "WATRA"
w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Nad Zalew.
 • W pobliżu znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 167 cm, nie ma natomiast pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 75 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 7 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna ,funkcjonuje również system świetlnego powiadomienia alarmowego.

DOMKI LETNISKOWE w Sromowcach Wyżnych

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Nad Zalew i Olgi Małkowskiej.
 • W pobliżu ulicy Nad Zalew znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 123 cm, nie ma natomiast pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 70 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 8 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również  dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna

Budynek "STRÓŻÓWKA" w Sromowcach Wyżnych

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Olgi Małkowskiej.
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu.
 • Parking przy budynku niedostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Parkowanie samochodów odbywa się w sposób prostopadły.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Do wejścia prowadzą schody o szerokości użytkowej 110 cm, natomiast nie ma pochylni dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 80 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 6 cm.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 60 cm i wysokości stopnia 17 cm.
 • Pochwyty znajdują się na wysokości 85 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna.

Aplikacje mobilne

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna- Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
w Sromowcach Wyżnych nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Informacje dodatkowe, skróty klawiaturowe

Witryna Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej-Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych orlegniazdo.eu została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w lewym górnym rogu).
Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu i innymi skrótami klawiszowymi innych przeglądarek.
Poniższa tabela zawiera skróty klawiszowe stosowane w serwisie orlegniazdo.eu


Skróty klawiszowe
Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej 1
Przejdź do strony Dostępność d
Przejdź do strony Kontakt 9
Przejdź do Aktualności 4
Przejdź do Panelu Pacjenta 3

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

Kombinacje klawiszy
Przeglądarka Kombinacja klawiszy
(system Windows)
Kombinacja klawiszy
(system Mac)
Chrome

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Firefox Alt + Shift + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Internet Explorer Alt + klawisz skrótu, następnie puść i wciśnij Enter brak przeglądarki
Opera 12

Shift + Esc + klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu

Opera 15 i wyżej

Alt + Klawisz skrótu, albo

Alt + Shift + Klawisz skrótu

Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu
Safari 3 Alt + Klawisz skrótu Ctrl + Klawisz skrótu
Safari 4 i wyżej Alt + Klawisz skrótu Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz skrótu

Wszystkie ośrodki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Back to top