W 1924 r. przystąpiono do budowy ośrodka harcerskiego „Cisowego Dworku” w Sromowcach Wyżnych k. Czorsztyna, w budowie a potem wyposażaniu którego brały udział drużyny żeńskie z całej Polski oraz skautki z innych krajów.

Przychodziły także dary od czytelników „Children’s Newspaper”, którego Olga Małkowska była stałą korespondentką.

21 VIII 1925 r. odbyło się otwarcie „Dworku”. Była to szkoła pracy harcerskiej dla dzieci niezamożnych i zaniedbanych pod względem zdrowotnym lub wychowawczym w wieku szkoły powszechnej, z internatem, prowadzona metodą harcerską, wykorzystywana w czasie ferii na kursy, zjazdy i instruktorskie spotkania krajowe oraz międzynarodowe. „Dworek” stanowił też oparcie dla wielu obozów i kursów.Jest to wyjątkowa opcja noclegu w Sromowcach Wyżnych, gdyż budynek znajduje się na liście zabytków.

Źródło: http://malkowscy.zhp.pl

Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek
Cisowy Dworek

Wszystkie ośrodki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Back to top